DMIdee en Online Marketing

DMIdee onderkent als Direct Marketing specialist, dat het aandeel van de traditionele media, zoals print, radio en tv in de 1:1 marketingacties daalt, terwijl nieuwe media steeds belangrijker worden. Dit geldt zowel voor consumentenacties (B-to-C) als voor campagnes naar bedrijven (B-to-B).

Een advertentie , folder of mailpack alleen, voldoet in bepaalde specifieke situaties niet meer. Consumenten en bedrijven willen graag zelf aangeven, via welk kanaal zij de (verkoop) informatie willen ontvangen en hoe ze die willen gebruiken.

DMIdee voorziet in een cross-mediaal platform, ter ondersteuning van de traditionele direct marketing acties. DMIdee adviseert en zorgt er voor, dat vanuit uw database, uw klanten en/of doelgroepen, via de juiste kanalen worden bereikt.

Dit realiseert DMIdee door middel van het gebruik van onder meer Variabele Data Printing, Beeldpersonalisatie, Gepersonaliseerde e-mail, (Persoonlijke) Landingspagina’s, SMS en tenslotte natuurlijk ook het gebruik van sociale netwerken, zoals Facebook en LinkedIn.

De specifieke klantgerichte toepassingen die DMIdee biedt zijn: makkelijk, betaalbaar en resultaatgericht, maar vooral praktisch!